praktijk voor begeleiding bij rouw en verlies

Verlies- & rouwtherapie

Verlies en rouw zijn onderdeel van het leven. Ze doen een beroep op je veerkracht, het vermogen je aan te passen aan een nieuwe situatie. Het kan lastig zijn je weg daarin te vinden. Want hoe pak je het leven weer op, terwijl je geen idee hebt hoe je verder moet? En hoe ga je om met de heftige emoties die daarbij omhoog kunnen komen?
Daarnaast kan je verlies ook grote gevolgen hebben op de relaties met de mensen om je heen, of dat nu familie, vrienden of collega's betreft. Het kan allemaal veel van je vragen, beangstigen zelfs.
Als verlies- & rouwtherapeut kan ik je ondersteunen in het (her)vinden van je evenwicht. Mijn begeleiding is erop gericht je 'op verhaal' te laten komen, je te ondersteunen met het ontwikkelen van positieve, helpende manieren om om te gaan met je verlies en je te helpen om steun in je omgeving te organiseren. Ik help je omgaan met de - soms heftige - emoties, gedachtes, lichamelijke reacties en lastige situaties die kunnen horen bij jouw proces. Het is mijn doel te helpen om je weer wat 'lichter' te voelen, en weer verder te kunnen.

Werkwijze
Als je een traject wilt starten neem je contact met me op. Dat kan per email of via het contactformulier, te vinden op Contact. Natuurlijk kun je me ook bellen: 06-3399 2251.
We plannen dan een 
kennismakingsgesprek, en ik stuur je een email met de bevestiging van onze afspraak en het aanmeldformulier. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 
Een doorverwijzing van de huisarts kan handig zijn, maar is niet nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. De tarieven en mogelijkheden voor vergoeding zijn terug te vinden op Tarieven & vergoedingen
.


In het kennismakingsgesprek bespreken we je hulpvraag en of (en hoe) ik je daarbij helpen kan. Daarnaast is een goede klik heel belangrijk.
Als je na het kennismakingsgesprek verder wilt, maken we een vervolgafspraak en stuur ik je een email met de bevestiging van de afspraak, de begeleidingsovereenkomst en de vergoedingsmogelijkheden toe. In het eerstvolgende gesprek ondertekenen we samen de begeleidingsovereenkomst en start de therapie.
Na elk gesprek ontvang je per mail de factuur en de bevestiging van de vervolgafspraak. Aan het einde van de begeleiding sluiten we af met een evaluatie en bespreken we hoe je met het besprokene in de toekomst verder kunt. 

Methodes
Ik kan gebruik maken van veel verschillende werkvormen, bijvoorbeeld de Empty chair techniek, narratieve of creatieve methodes, zingevende gespreksvoering, tafelopstellingen, Focusing en Voice Dialogue. Samen bespreken we wat jou het beste helpt: een therapeutisch gesprek, creatief bezig zijn, mindfulness technieken of naar buiten, de natuur in. Soms is het helpend om een huiswerkopdracht te doen, bijvoorbeeld een schrijfopdracht. Een partner- of gezinsgesprek behoort ook tot de mogelijkheden, ik kan systemisch werken.

Een veilige plek
Ik vind het belangrijk je een veilige plek te bieden waar je op verhaal kunt komen. Je bent van harte welkom in mijn eigen praktijkruimte. Therapie is ook mogelijk via beeldbellen. We kunnen ook een afspraak maken in de buitenlucht (wandelcoaching). Bij uitzondering is therapie aan huis mogelijk. 

Hoe lang duurt een traject?
Psychosociale therapie is persoonsgericht en werkt niet met behandelprotocollen. Ik ga uit van de eigen kracht van mensen en wil een traject niet langer laten duren dan nodig is.
We bespreken steeds met elkaar wat wenselijk is - hoe vaak en met hoeveel tijd tussen de afspraken. 
Soms zijn enkele gesprekken voldoende om zelf weer verder te kunnen, soms is een langer traject gewenst en loop ik wat langer met je mee. Na een tijdje nog eens terugkomen kan altijd. 
Indien nodig verwijs ik door.

Geen wachtlijst
Er is op dit moment geen wachtlijst. Momenteel is de praktijk geopend tijdens kantooruren op maandag, donderdag en vrijdag, in overleg in de avonduren en op zaterdag.

Service en kwaliteit
Ik vind het belangrijk dat mijn begeleiding voldoet aan de hoogste kwaliteitscriteria. Daarom ben ik aangesloten bij (en conformeer ik mij aan de afspraken met) de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (N.F.G.) en de R.B.C.Z. Via Quality in Care is het kwaliteitsmanagement gecertificeerd. Deze organisaties bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg en de bedrijfsvoering. 

E-mailen
Bellen
Info
Instagram