praktijk voor begeleiding bij rouw en verlies

Even voorstellen....

Mijn naam is Marianne Blok-Meijer, verlies- en rouwtherapeut.
Ooit gooide ik het roer om, omdat het pad richting leidinggeven niet genoeg bij me bleek te passen - liever gaf ik mensen bege-leiding.
Daarom ontwikkelde ik mij verder als maatschappelijk werker en vervolgens als rouwtherapeut. Ik ging werken als begeleider van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), vervolgens als wijkteammedewerker (specialist NAH) en daarna als medisch maatschappelijk werker op de polikliniek revalidatiebehandeling van een ziekenhuis. Deze laatste functie combineer ik met mijn eigen praktijk.

Missie
Het is mijn missie te bevorderen dat mensen met verlies en rouw tot hun recht komen in de maatschappij. Ik wil hen helpen om weer tot bloei te komen en de zonzijde van het leven te kunnen ervaren. Verder gaan na verlies moet je zelf doen, maar dat hoeft niet alleen. Ik help je graag. 

Verlies en rouw
In mijn werk kwam ik steeds mensen tegen die worstelen met allerlei soorten rouw en verlies. Rouwend om het verlies van een dierbare, maar vaak ook rouwend om 'levend verlies', soms zo onzichtbaar voor de buitenwereld. Rouwend over het verlies van gezondheid, het moeten leren leven met beperkingen, of omdat iemand geen kinderen kan krijgen. Rouw omdat je geen partner kan vinden of omdat je partner niet meer met je verder wilde - of jij niet meer met je partner, vaak gestapeld met het verlies van fulltime ouderschap. Rouw om het verlies van je werk - of van je eigen bedrijf. Rouw om hoe een partner door bijvoorbeeld NAH zo veranderd is.
Het valt niet altijd mee om te moeten leren leven met verlies. Want het gewone dagelijkse leven gaat ook door, even op pauze drukken kan niet. Het leven vraagt een voortdurend schakelen tussen bezig zijn met het verlies en je weer richten op de toekomst, op dat wat aanstaande is.
Ik merkte dat mensen gebaat waren bij passende begeleiding op dit gebied.

Verlies van gezondheid
Mensen begeleiden met het verlies van gezondheid en het moeten leren leven met beperkingen (levend verlies), is in mijn loopbaan steeds een rode draad geweest. Ook dat kan rouw met zich meebrengen. Bijvoorbeeld om het moeten leren leven met hersenletsel (NAH), of omdat je partner na een beroerte zo veranderd is. Rouwend omdat jijzelf, of iemand waar je van houdt, een terminale ziekte heeft en je je moet voorbereiden op dat waar je niet aan denken wilt. Moeten leren leven met een progressieve ziekte, waarbij je steeds opnieuw moet inleveren, steeds afscheid moet nemen van zaken die zo belangrijk voor je zijn. Gestapelde verliezen.

Rouwtherapeut
Ik ben mij verder gaan specialiseren om mensen die moeten leven met rouw en verlies nog beter bij te kunnen staan. Daarom heb ik de opleiding tot rouwtherapeut aan de Sociale Academie Utrecht gevolgd en ben ik mijn eigen praktijk gestart, waar ik als zelfstandig verlies- en rouwtherapeut mensen kan begeleiden. Mijn handelen is gericht op het in stand houden of herstellen van je (mentale) gezondheid. Rouw is m.i. geen ziekte, maar kan wel een pittig proces zijn. Zonder steun (of professionele begeleiding) kan rouw bijzonder veel van je veerkracht vragen. Hoe combineer je bijvoorbeeld rouw met je werk? Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen?


"Rouw hang je op je werk niet bij binnenkomst aan de kapstok"
(Manu Keirse)

 

Praktijk
In mijn praktijk is er plaats om 'op verhaal' te komen, stil te staan bij wat het verlies voor je betekent, en daarnaast te kijken naar de toekomst, hoe kun je weer verder? Beide kanten verdienen aandacht in rouwtherapie, gezien vanuit het duale procesmodel (een werkmodel van Stroebe en Schut, vanuit de hedendaagse visie op verlies en rouw). Dat kan op allerlei manieren:  door middel van een goed gesprek, wandelcoaching of juist door creatief aan de slag te gaan. Ik kan gebruik maken van veel verschillende methodes, o.a. de narratieve benadering, ACT, Focusing, creatieve therapie en Voice Dialogue, Empty Chair techniek, tafelopstellingen en zingevende gespreksvoering. Samen bekijken we wat jou het beste helpt.

Rouw en NAH
Het moeten leren leven met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) kan bijzonder lastig zijn, juist door de beperkingen die het hersenletsel met zich mee kan brengen. Door mijn werkervaring weet ik wat NAH voor iemand kan betekenen. Je weg in het leven vinden met NAH, terwijl je ook aan het rouwen bent om het verlies van je eerdere mogelijkheden, is een dubbele last. Het kan helpend zijn om dan begeleiding te krijgen van iemand die begrijpt wat NAH inhoudt. Door mijn scholing en werkervaring is het begeleiden van mensen met NAH (en hun naasten) voor mij een specialisatie. Kijk voor meer informatie op N.A.H.

Rouw en HSP
Rouw en verlies kan voor hoogsensitieve mensen een extra uitdaging zijn, als gevolg van de complexere informatieverwerking van het zenuwstelsel. Zaken worden dieper doorvoeld en overdacht, wat het lastig kan maken om te schakelen naar het hier en nu, naar wat aanstaande is. Het kan ook zijn dat rouw juist wordt uitgesteld, omdat het 'te groot' lijkt. Het begeleiden van hoogsensitieve mensen is een specialiteit van mij - ik heb onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit, er gastlessen over gegeven en ik heb een hsp-begeleidersopleiding gevolgd. Kijk voor meer informatie op H.S.P.

Meer weten?
Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ik heb een fijne praktijkruimte, maar ambulante begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Zo hoef je je huis niet uit en blijf je in je eigen vertrouwde omgeving, mits je in Amstelveen of omgeving woont (daarbuiten in overleg). De gesprekken kunnen ook via beeldbellen (of buiten) worden gevoerd.

Mail voor meer informatie naar info@blokmeijerrouwtherapie.nl

Persoonlijk
Ik woon met mijn man en onze 2 katten in Amstelveen. Mijn hobby's zijn tuinieren, schrijven, lezen, fotograferen en muziek luisteren. Op Instagram combineer ik schrijven en fotograferen met het thema rouw. Daarmee hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming rondom verlies en rouw. 

E-mailen
Bellen
Info
Instagram