praktijk voor begeleiding bij rouw en verlies

Voor verwijzers

Als verwijzer (huisarts, praktijkondersteuner, mediator, HR-medewerker etc.)  kunt u altijd (anoniem) contact opnemen om te overleggen over een kwestie, en of ik iets kan betekenen voor iemand. Een overdracht stel ik zeer op prijs, uiteraard mits de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 06-3399 2251 of per email.

Vergoeding

Psychosociale therapie wordt in de meeste gevallen (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Hier is een overzicht te vinden van de afspraken met zorgverzekeraars.
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing niet noodzakelijk.
Daarnaast hebben veel werkgevers regelingen voor persoonlijke ontwikkeling, scholing of ter bevordering van de vitaliteit om ziekteverzuim te minimaliseren. 
Voor particulieren en werkgevers worden dezelfde tarieven gehanteerd.


Psychosociale therapie..?

Een psychosociaal therapeut heeft naast een hbo-opleiding als psychosociaal hulpverlener (in mijn geval: maatschappelijk werk en dienstverlening) een aanvullende opleiding tot psychosociaal therapeut gevolgd. De kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars worden vervolgens geborgd en gecontroleerd door de beroepsverenigingen (NFG, RBCZ). 

Een psychosociaal therapeut werkt therapeutisch en persoonsgericht en weet hierbij het eigen herstelvermogen te activeren en in beweging te houden. Het verschil met een psychologische aanpak bestaat eruit dat een psycholoog een diagnose kan stellen en behandelen. Als voorbeeld: iemand kan met angstklachten terecht bij een psychosociaal therapeut, een angststoornis kan echter alleen door een psycholoog worden behandeld.
Daarnaast ben ik als therapeut gespecialiseerd in verlies en rouw. Naast aandacht voor de verlieskant, kijk ik ook naar de herstelgerichte kant en heb ik aandacht voor zaken als zelfzorg, leefstijl en energiemanagement. Lichaamsgerichte interventies (mindfulness, ontspannings- en ademhalingsoefeningen) zijn daarbij ook mogelijk.

Doelgroep 

Hoewel rouw een gezonde reactie is op elk betekenisvol verlies, blijkt uit onderzoek dat rouw een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. Rouw is een risicofactor voor diverse mentale en fysieke gezondheidsproblemen (o.a. depressie, burn-out, PTSS, suïcide, hart- en vaatziekten en chronische pijnklachten). Passende ondersteuning kan deze risico's minimaliseren.
Blokmeijerrouwtherapie biedt daarom psychosociale therapie voor volwassenen en kinderen (mits er toestemming door de ouders/verzorgers is verleend), die te maken hebben met verlies en rouw. Dat kan na het overlijden van een dierbare, maar ook bij verliezen als gevolg van een echtscheiding, gezondheidsproblemen, ongewenste kinderloosheid enzovoorts. Ieder betekenisvol verlies vraagt aanpassingen en daarbij kan psychosociale therapie ondersteunen. 

Dankzij jarenlange werkervaring en scholing in de revalidatie en gehandicaptenzorg zijn verliezen als gevolg van gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld door kanker, hartproblemen, niet aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen of chronische pijnklachten) een expertise van Blokmeijerrouwtherapie. Deze -veelal gestapelde- verliezen noemen we 'levend verlies' en kunnen soms jaren later opnieuw om aandacht vragen. 

Geen wachtlijsten

De praktijk is momenteel geopend op maandag, donderdag en vrijdag, daarbuiten in overleg. Er is op dit moment geen wachtlijst: over het algemeen kan binnen 2 weken een kosteloos kennismakingsgesprek worden ingepland. De praktijk is gevestigd in Amstelveen (Bovenkerkerweg 6 - vanaf 1 januari: Laan van Kronenburg 14). 

Mist u als verwijzer informatie op deze pagina of is overleg gewenst? Of wilt u flyers of visitekaartjes ontvangen om mee te kunnen geven? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via mail of bel 06-3399 2251.


E-mailen
Bellen
Info
Instagram